ε-капролактам

ε-капролактам
ε-kaprolaktamas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. ε-caprolactam rus. ε-капролактам ryšiai: sinonimas – 6-heksanlaktamas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Капролактам — Капролактам …   Википедия

 • КАПРОЛАКТАМ — (лактам ? аминокапроновой кислоты) бесцветные кристаллы, tпл 68 70 .C. Полимеризацией капролактама получают поликапроамид …   Большой Энциклопедический словарь

 • капролактам — капролактам …   Орфографический словарь-справочник

 • капролактам — Лактам ε аминокапроновой кислоты. [ГОСТ 27244 93] Тематики волокна химические Обобщающие термины технология получения полиамидных волокон …   Справочник технического переводчика

 • капролактам — (лактам e аминокапроновой кислоты), бесцветные кристаллы, tпл 68 70ºC. Полимеризацией капролактама получают поликапроамид. * * * КАПРОЛАКТАМ КАПРОЛАКТАМ (лактам e аминокапроновой кислоты), бесцветные кристаллы, tпл 68 70 °C. Полимеризацией… …   Энциклопедический словарь

 • КАПРОЛАКТАМ — белые кристаллы; tnn 68 70 °С. Сырьё в производстве поликапроамида. См. рис. Капролактам …   Большой энциклопедический политехнический словарь

 • Капролактам —         лактам ε аминокапроновой кислоты; кристаллическое вещество белого цвета; tпл 68 69 °С, tkип 262,5 °С, показатель преломления n20D 1,4768. К. хорошо растворим в воде и органических растворителях, например в спирте, эфире, бензоле; водными… …   Большая советская энциклопедия

 • -КАПРОЛАКТАМ — (гексагидро 2 азепинон, лактам e аминокапроновой к ты, 2 оксогексаметиленимин), мол. м. 113,16; бесцв. гигроскопич. кристаллы, т. пл. 68,8 °С, т. кип. 262,5 °С; плотн. при 70 °С 1,02 г/см 3; nD70 1,4790, nD20 (50% ный водный р р)… …   Химическая энциклопедия

 • капролактам — органическое азотсодержащее соединение гетероциклического ряда; твердый кристаллический продукт; примен. для получения капрона. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, , 2009 …   Словарь иностранных слов русского языка

 • капролактам — капролакт ам, а …   Русский орфографический словарь

 • капролактам — (2 м); мн. капролакта/мы, Р. капролакта/мов …   Орфографический словарь русского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”